#
7

"Słowo Odwieczne, Jednorodzony...

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, Proszę Cię, Naucz mnie słuzyć Ci tak, 
jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać a nie liczyć, walczyć a na rany nie zważać,
 pracować a nie szukać spoczynku, ofiarować się a nie szukać nagrody innej, prócz poczucia,
że spełniłem Twoją Najświętszą Wolę. Amen - modlitwa św. Ignacego z Loyoli
18
stycznia 2013

Komentarze