#
23

"1. „Nie ma sprawy i...

1. „Nie ma sprawy i osoby, która nie była poddawana twórczej obróbce prze media manipulujące jej obrazem zgodnie z interesem nadawcy. Tym więcej dymu i kłamstwa, im sprawa ma większe znaczenie finansowe dla sprawowania władzy czy rządu dusz.”
Krzysztof i Marek Wareccy
3
marca 2013

Komentarze