#
22

"Dobro polega na umiejętności...

Dobro polega na umiejętności mówienia nie, a nie na przyznawaniu wszystkim racji - Benedykt XVI
24
lutego 2013

Komentarze