#
16

"P: Czy szczególnie przynaglenie...

P: Czy szczególnie przynaglenie i bojaźń kary ma go [kadeta] prowadzić do wypełnienia swych powinności i do aplikacyi?
O: Podłyby to był powód; zacniejsze przyczyny zagrzewać do tego powinny, jako to: konieczność stania się sposobnym do wypłacenia Ojczyźnie długu obywatelskiego swego i dbanie o własną sławę - Kazimierz Adam Czartoryski
9
lutego 2013

Komentarze