#
14

"Jakie powinny być dla Kadeta...

Jakie powinny być dla Kadeta, tak w cywilnym jak wojskowym stanie, główne powody
pełnienia obowiązków chwalebnych? Miłość Ojczyzny, dobro jej, sława, szacunek dla siebie powszechny
współziomków, chwała nieśmiertelna w potomności - Katechizm Rycerski
18
stycznia 2013

Komentarze