#
10

"Bądź nadzwyczaj drobiazgowy...

Bądź nadzwyczaj drobiazgowy, aż do sztywnej formalności. Bądź niezwykle tajemniczy, aż staniesz
się niezgłębiony. W taki sposób możesz stać się panem losu swego przecinika - Sun Zi
18
stycznia 2013

Komentarze